college

ВСП "Золотоніський фаховий коледж ветеринарної медицини
Білоцерківського національного аграрного університету"

+Розклад дзвінків

1 пара 830 - 950
2 пара 1000 - 1120
3 пара 1150 - 1310
4 пара 1320 - 1440

+Розклад занять

 

+Рада студентського самоврядування

У Золотоніському коледжі ветеринарної медицини БНАУ активно діє студентське самоврядування. Головною метою студентської ради є захист інтересів студентів, всіх форм та видів. Також ми допомагаємо розвитку творчого потенціалу та формування молодих лідерів. На даний момент Студентська рада активно співпрацюємо с профспілковим комітетом та адміністрацією коледжу.

 

Сектор навчально – наукової роботи

Залучення студентів коледжу до наукових досліджень, участі у науково практичних конференціях.

Сприяння у створенні груп студентів для поїздок на наукові форми та забезпечення їх необхідними документами.

Подача рекомендацій для отримання додаткових стипендій та винагород студентам-відмінникам та іншим студентам.

Сектор організації дозвілля та морально - етичного виховання

Організація культурно відпочинку студентів коледжу.

Популяризація здорового способу життя та залучення студентів до занять у спортивних секціях.

Організація тематичних вечорів, конкурсів, диспутів, культурно-масових заходів.

Сектор інформації, соціологічних досліджень та інших зв’язків

Інформування студентів про рішення «Студентської ради», адміністрації.

Співпраця с благодійними фондами та іншими установами.

Задля забезпечення умов всебічного і вільного розвитку особистості студента студентська рада спрямовує свою діяльність за різними напрямками: науково-дослідницький, культурний, громадський, спортивний тощо. Найактуальнішим питанням для кожного студента всіх часів залишається порозуміння з адміністрацією коледжу та його професорсько-викладацьким складом, і саме зв'язуючою ланкою в цій системі є Студентська Рада, яка сприяє встановленню гармонійних відносин та захищає права і інтереси студентів. Важливим аспектом в діяльності студради є пропаганда здорового способу життя та активного, цікавого і корисного використання вільного часу.

Студентське самоврядування коледжу ставить перед собою такі завдання:

  1. захист прав та інтересів студентів, вирішення їх соціальних проблем, створення умов для покращення їх матеріального становища;
  2. забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
  3. забезпечення інформаційної, молодіжної, правової, психологічної допомоги студентам (спільно з відповідними службами);
  4. розвиток самоврядування в коледжі, залучення студентів до участі в цих процесах;
  5. сприяння науковій та творчій діяльності студентів;
  6. розвиток наукових та гуманітарних контактів зі студентами інших ВНЗ, молодіжними організаціями, що діють в Україні та поза її межами.
  7.