college

Золотоніський коледж ветеринарної медицини
Білоцерківського національного аграрного університету

Методичні рекомендації до створення портфоліо викладача
Вимоги до сучасного заняття
Пам'ятка творчого викладача
Педагогічні заповіді
Поради молодим викладачам
Правила педагогічної гігієни
Памятка викладачу для роботи над методичною проблемою
Нормативно-правове забезпечення навчально-виховного процесу
Навчально-методичний комплекс з дисцпліни
Розяснення щодо заповнення робочої навчальної програми
Інструктивні положення щодо заповнення журналів
Рекомендації для завідуючих кабінетами та лабораторіями
Рекомендації для голів циклових комісій
Підготовка і планування заняття
Формування мети заняття та очікуваних результатів- це важливо!
Види навчальних занять і їх орієнтовна структура
Види нестандартних занять
Методи навчання
Структура занять різних типів
Інтерактивні форми і методи роботи
Методичні рекомендації щодо підготовки заняття з інтерактивними технологіями
Прийоми інтерактивного навчання
Коли застосовувати який метод
Теорія та практика аналізу заняття

Технологічна картка спостереження та аналізу стану реалазації технології інтерактивного навчання

Організація самостійної роботи студентів технікуму
Види і форми контролю  знань
Методичні рекомендації щодо проведення предметного тижня з дисципліни
Рекомендації викладачу, що підлягає атестації
Культура і техніка педагогічного спілкування
Рекомендації куратору академічної групи
Аналіз відвіданого виховного заходу
Зразок заяви про звільнення від занять
Зразок пояснювальної записки, листа батькам
Електронні підручники
Пам'ятка викладачу
Школа молодого викладача
Інноваційний потенціал педагога
Посадова інструкція завідуючого кабінетом
Перелік навчальних відеофільмів