college

ВСП "Золотоніський фаховий коледж ветеринарної медицини
Білоцерківського національного аграрного університету"

Білоцерківський національний аграрний університет оголошує конкурс на заміщення посади директора Відокремлений структурний підрозділ «Золотоніський фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету».

У конкурсі можуть брати участь громадяни України які мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), вільно володіють державною мовою і мають стаж роботи на посадах педагогічних та/або науково-педагогічних працівників не менш як п’ять років.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення на офіційному веб-сайті Білоцерківського національного аграрного університету.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 1. заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Білоцерківського національного агарного університету, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною четвертою статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту». Також в заяві, претендент зазначає, що він не є членом наглядової ради закладу фахової передвищої освіти або наглядової ради закладу вищої освіти, до структури якого входить заклад фахової передвищої освіти, в якому оголошено конкурс;
 2. особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3x4 сантиметри;
 3. автобіографію та резюме;
 4. копії документів про вищу освіту;
 5. довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;
 6. довідку про наявність або відсутність судимості;
 7. витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
 8. копію паспорта громадянина України, засвідчену претендентом;
 9. копію трудової книжки та / або інші документи, які підтверджують стаж роботи;
 10. письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
 11. копію документа, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 12. засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я ректора Білоцерківського національного агарного університету, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону;
 13. проект стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти;
 14. мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Претендент може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та / або моральні якості.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта громадянина України), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, уповноваженим органом управління або нотаріально.

Документи приймаються відділом кадрів Білоцерківського національного агарного університету за адресою: площа Соборна 8/1, м. Біла Церква, Київська область, 09100

Контактна інформація: телефон 04563-5-33-23, електронна пошта hr@btsau.edu.ua


Наказ про визнання конкурсу на заміщення посади керівника ВСП ЗФКВМБНАУ таким що не відбувся

Наказ про оголошення  конкурсу на заміщення посади керівника ВСП ЗФКВМБНАУ

Наказ №110 "Про організацію проведення виборів директора"


Проєкт стратегії розвитку ВСП «Золотоніський фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету»  кандидата на посаду директора Івана Жала


Протоколи

Протокол організаційного комітету 1.pdf 

Протокол організаційного комітету 2.pdf 

Протокол організаційного комітету 3.pdf

Протокол організаційного комітету 4.pdf

Протокол виборчої комісії про результати рейтингового голосування на посаду керівника закладу фахової передвищої освіти

 


Положення про виборчу комісію.pdf


Дата проведення рейтингового голосування – 18 жовтня 2022 року

Наказ №71 "Про організацію проведення виборів директора"

Наказ Про організацію та проведення виборів.

Положення про організаційний комітет з проведення виборів директора ВСП «Золотоніський фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ»

Положення про виборчу комісію з проведення виборів директора  ВСП «Золотоніський фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ»

Порядок проведення конкурсного відбору з добору персоналу для визначення претендентів на посаду директора ВСП «Золотоніський фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ»

Положення про обрання представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками для участі у виборах директора ВСП «Золотоніський фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ»

Положення про порядок організації роботи спостерігачів на виборах директора ВСП «Золотоніський фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ»

Положення про обрання представників з числа здобувачів освіти для участі у виборах директора ВСП «Золотоніський фаховий коледж ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ»

Наказ 81 Про організацію проведення виборів директора